Catering Dietetyczny Dietlifestyle DietaPudelkowa.pl

Promocja Majówkowa - 1 Dzień diety Gratis!

Polityka prywatności

DIETLIFESTYLE – Dietapudelkowa.pl

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), informujemy o tym w jaki sposób przetwarzamy dane naszych klientów oraz osób zaineresowanych nawiązaniem współpracy:

Administratorem Pani/Pana danych jest firma Dietetic Lifestyle Catering Tomasz Skwara, z siedzibą w Markach, przy ulicy poprzecznej 2. NIP 1251531385 (dalej jako „Administrator“).

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
2. obsługi zapytań (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
3. obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
4. przechowywania dokumentacji i spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO),
5. przesyłania informacji marketingowych – odbywa się to na podstawie udzielonej zgody o ile została wyrażona (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),
6. monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

Dane osobowe, co do których jesteśmy Administratorem mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, organom nadzoru). Dane Użytkowników traktujemy jako poufne.

Podanie danych jest dobrowolne, a jeżeli jest wymagane to jest to wyraźnie wskazywane przez Administratora (realizacja umowy, rozpatrzenie reklamacji, obsługa zapytania) bądź wymagane przepisami prawa (np.. w zakresie weryfikacji danych Użytkowników).

Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów w celu pierwotnym. Cel wtórny przetwarzania obejmuje wyłącznie przetwarzanie na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych i powstaje po ustaniu przesłanki (np. cofnięcie zgody lub rozwiązanie umowy). Okres przetwarzania w celu wtórnym przedawnia się z upływem podstawy do wniesienia roszczeń lub archiwizowania dokumentów na potrzeby realizacji przepisów prawa.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

E-mail: kontakt@dietlifestyle.pl

Tel. 732-253-259

Scroll to Top